Proč si kreslit mandalu

Občas se setkám s otázkou: „proč si někdo kreslí mandaly?“ Dává tato aktivita jiný smysl, než kterým je trávení volného času (případně zabíjení nudy)?

Ano, dává! Jsem o tom hluboce přesvědčená.

MANDALA JAKO SYMBOL

Mandaly můžeme vnímat jako prastaré struktury. Vesmír jako takový je mandalou, která je tvořena menšími mandalami. Podívejte se na fotografie galaxií, mlhovin, či modely solárních systémů. To vše jsou mandaly.

I na úrovni naší vlastní existence jsme obklopeni mandalami. Vidíme okrouhlé květy a listy, ulity, jezera a rybníky, plody i oblázky. Pohleďte do očí a uvidíte překrásné mandaly. Navštivte nejbližší gotický chrám a podívejte se na vitrážovou rozetu!

Pokud přijmeme fakt, že mandala je kruh, nalezneme mandaly všude kolem nás.

MANDALA JAKO CESTA K SOBĚ

Každý kruh má svůj střed. „Skutečným středem kruhu je bod. Bod však nemá ani rozměr, ani místo. Proto bod uniká jak našemu vnímání, tak i naší představivosti. Nepatří do našeho světa – poněvadž v našem světě má všechno rozměr a orientaci, neboť svět je forma. Bod přece přísluší nějakému jinému řádu bytí, na druhé straně existuje ze světa, v doslovném významu je metafyzický. Bod symbolizuje jednotu, celistvost, dokonalost – proto je téměř ve všech kulturách a dobách symbolem pro Boha.“ (Thornwald Dethlefsen)

Bod obsahuje vše a můžeme jej tedy vnímat jako potenciál. Z bodu vznikají kruh i koule. Středobod představuje původ v nejširším slova smyslu. Zatímco pohyb se odehrává všude kolem (je základním zákonem života), ve středu je klid a nelineární existence.

Mandala nám odhaluje cestu do středu. Do místa, kde nalezneme původ, klid, potenciál. Nalezneme tam sami sebe. Zažijeme návrat do nejhlubší podstaty bytí, do ráje.

RADOST – KRÁSA – MEDITACE

Kreslete mandaly čistě pro zábavu a radost z tvorby. Kreslete mandalu pro její vnitřní krásu a harmonii. Kreslete mandalu jako způsob meditace. Jakkoliv Vás naplňuje, vše je správné a užitečné. Neboť nelze prožít krásu bez radosti, radost bez meditace, meditaci bez krásy. Vše je jedním, jen pojmenování situací a stavů se liší.

Byl to C. G. Jung, kdo pro západní kulturu znovuobjevil mandaly. Používal je pro vhled do svého prožívání i ve své psychoterapeutické praxi. Potvrdil terapeutický účinek mandal na jejich autory. Je-li práce na mandale spontánní, již pouhý pokus o ni mívá léčivé účinky

 

PŘEJI VÁM MNOHO RADOSTÍ, POZNÁNÍ I VHLEDŮ PŘI VAŠÍ PRÁCI S MANDALAMI!

 

Share