Jasmínová zkušenost

Úvaha vznikla díky podnětu dvou skvělých žen – úžasné aromaterapeutky Lídy Kotalíkové a kolegyně Šárky. Jedna z nich mi poskytla zkušenost a druhá položila inspirativní otázku: „můžu změnit to, jak na mě barvy působí?“

JASMÍN SE ZEPTAL

Odpověděla jsem na výzvu a nechala si připravit parfém na míru – aromaterapeutka Lída se dozvěděla, jaké téma právě řeším, a vytvořila parfém s odpovědí. Jasmínový.

Jasmín se stal velkou výzvou a zpětnou vazbou zároveň. Nastavil mi zrcadlo (ne)přijetí věcí a jevů takových, jaké jsou. V milosti a kráse své vůně. Položil mezi nás otázku – „jak můžeš přijímat věci a jevy takové, jaké jsou, když odmítáš moji vůni?“

PROSTOR UKRYTÝ VE VŮNI

Jsme schopni přijmout „velké“ životní okolnosti, pokud nás rozhodí vůně, barva nebo chuť? Zdá se, že právě tyto „nepodstatné“ aspekty života zrcadlí naše životní nastavení. A je relevantní si říci: „zatím nedokážu přijmout věci a jevy takové, jaké jsou.“

Jasmín přišel v pravý čas. Jeho prostřednictvím se projevil potenciál života a spustil reakci návazných událostí. Přijetí -> otevření se -> projevení.  A cesta vede, zdá se, ještě dál. Až do celistvosti přijetí a projevení. Zmizel tlak i potřeba hledat účinky a logicky je vysvětlovat. Objevil se čistý prostor.

Prostor bez formy a času. A v něm vytryskla tvůrčí síla, objevily se obrazy, které dostaly svoji hmotnou podobu. Tak, jako matka není tvůrcem dítěte, nýbrž nechává dítě přijít skrze své tělo, ani bytost zřejmě není autorem „svého“ obrazu, avšak nechává jej přijít skrze ruku. 

KDE ZŮSTALA LOGIKA…?

Prostřednictvím příslušných znalostí lze analyzovat působení jakékoliv vůně, barvy, či symbolu na vědomí i podvědomí. Je možné dovodit i pravděpodobné důsledky. Logicky sestavit posloupnost účinků jako příčiny a dění jako následku.

Existuje však příčinná návaznost problém -> jasmín –> nová tvorba (tedy řešení)? A lze se ptát dál: pomohl by jasmín, pokud by nedošlo ke změně jeho vnímání a bezvýhradnému přijetí? Nebo jít o krok zpět: Jak by se situace vyvíjela, kdyby se výzva ke sdílení tvůrčího problému minula s autorkou? Kde je tedy ta logická návaznost příčiny a následku…

Potenciál je vždy přítomný. K jeho projevení ve formě vedou nejspíše různé cesty. Může se objevit náhlá inspirace, mohou přijít podnětné vůně, zážitky, barvy a symboly, nebo cokoliv jiného. Nic z toho však patrně není příčinou, jen osou projevení.

ZPÁTKY NA ZAČÁTEK

Na začátku této úvahy stála otázka: „můžu změnit to, jak na mě barvy působí?“

Barvy, symboly, vůně, chutě (stejně tak děje a jevy) k nám vysílají informace. Jejich (ne)hodnocení a (ne)přijetí je možné ovlivnit naší vůlí a rozhodnutím. Zároveň nám barvy, symboly, vůně i chutě poskytují bezpečný rámec pro trénink přijetí věcí a jevů takových, jaké jsou. Bez posuzování, hodnocení.

Přijetí může otevřít cestu k projevení potenciálu.

KÉŽ JSOU VŠECHNY BYTOSTI ŠŤASTNÉ!

Share