Grafika

Tvorbě grafických prezentací se věnuji již více než 20 let. Za tu dobu jsem zpracovala řadu návrhů, počínaje firemními prezentacemi, přes internetové stránky a tištěné inzeráty, až po letáky neziskových organizací. Spolupracovala jsem i na komplexních realizacích, jakými je například firemní prezentace na veletrzích.

V současnosti se věnuji individuálním projektům, kde mohu snáze uplatnit svoje představy. Zpracovávám plakáty, letáky, vizitky, pozvánky a další obrazové materiály. JIž několik let s radostí vytvářím návrhy pro novoročenky Konta bariéry. Výtěžek z prodeje novoročenek putuje na pomoc těm, kteří to potřebují. Pro ZŠ Pivoňka jsem vytvořila vizuální mapy učiva – komplexní vizuální pomůcku, která žákům 1. stupně pomáhá uvědomit si vlastní pokroky ve studiu a dosahování studijních cílů.

Ceny grafických prací jsou individuální/smluvní.

Všeobecné obchodní podmínky

 

Kontaktujte mě pro více informací a nabídku

Share