Dialogy

Prostor… hudba… inspirace

V Panenském týnci, za onoho času, sešli se tři muzikanti…  Vytrženi do bezčasí, inspirováni vzájemnou souhrou, zaplnili chrámoví tóny…    Prostor se stal hudbou, hudba prostorem… Byla jsem vtažena do jejich hry a vnímala, jak se kolem mne otáčí melodická linie, rytmus mě propojoval se zemí i nebem. Díky!

 

 

 

Share