Mandala z přírodnin

Mandaly jsou mojím oblíbeným tématem. S radostí jsem tedy přijala pozvání vytvořit společně s dětmi ze základní školy Pivoňka v Chříči mandaly z přírodnin. 

CYKLUS MANDALY

S dětmi jsem strávila krásné dopoledne. Pracovali v několika skupinách. Každá skupina měla vyhrazený kruh, do kterého mandalu tvořila. S radostí jsem sledovala, jak děti zaplňují prázdný prostor barevnými přírodninami. Nadchlo mě, že si všechny skupiny perfektně poradily s prázdným prostorem a nekonkrétním zadáním.

Výsledné mandaly byly překrásné, až mi z nich běhal mráz po zádech. A parádně děti vzaly i závěr, kdy mandaly pustily a vrátily zpět do prostoru. Zakončily tak celý cyklus od zrození až po zánik. Byl to pro mě velmi podnětný zážitek.

 

Share