Osobní mandala v odpovědích

Objednáváte si osobní mandalu a zajímá Vás, jak bude zakázka probíhat… Nalezněte odpovědi na Vaše otázky: 

Bude mandala jen pro mě? 

Mandala bude určena přímo Vám. Jedná se o obraz, který je osobní a k jeho tvorbě je třeba Váš souhlas. Pokud byste rádi mandalou obdarovali Vaše blízké, ráda ji vytvořím. Ale nebude se jednat o zcela osobní mandalu – taková mandala může být osobním dárkem, ovšem energie mandaly je jiná (rozdíl lze přirovnat k situaci, kdy si necháte šít oděv na míru a kdy svým blízkým kupujete oděv nebo oděvní doplněk bez toho, aby si jej sami vybrali a nechali ušít – stále se jedná o osobní dar, ale jeho zaměření je jiné). 

Chci obdarovat svého blízkého přítele osobní mandalou. Je to možné? 

Samozřejmě. V tomto případě je nejschůdnější cestou dárková poukázka. Domluvíme se spolu na technických detailech (technika tvorby, velikost obrazu) a časových možnostech. Následně Vám s radostí vystavím dárkovou poukázku (cena se hradí předem). O obraze se po předání poukázky domluvím přímo s obdarovaným. Takto je možné osobní mandalu darovat. 

Jak bude zakázka probíhat? 

Nejprve se domluvíme na tématu, které mandala ponese. Může to být situace, kterou právě řešíte, čím si procházíte. Můžete zvolit i obecné téma. Nebo nechat téma zcela volné a chtít mandalu, jakou v danou chvíli potřebujete. Záměr i volba je zcela na Vás. 

Zvolíte si techniku, která Vám je blízká – ráda pro Vás nakreslím mandalu pastelkami (na papír; obraz následně podlepím pevným kartonem), nebo namaluji na plátno (akrylem nebo olejem; velikost od 40×40; u oleje je třeba počítat s výrazně delší dobou nutnou pro schnutí obrazu). 

Domluvíme se na ceně a záloze, která je minimálně 60% ceny zakázky. Záloha je nevratná! Pokrývá náklady na materiál a částečně i na čas nezbytný k vypracování mandaly. 

Tvorba osobní mandaly je tvorbou na zakázku. Hotový obraz nelze vrátit (jinými slovy neplatí 14 denní lhůta pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží bez uvedení důvodu). 

Co bude následovat? 

Práce na Vaší mandale započne po úhradě domluvené zálohy. Mandala skrze mě přijde – někdy velice rychle, jindy si mandaly „dávají na čas“. Toto je individuální a předem nelze odhadnout kolik času si příchod Vaší mandaly vyžádá. Zpravidla se základní obrysy mandaly objeví během několika dnů. 

Pomocí automatické kresby získá Vaše mandala základní linie a rozvržení. Energie, která přichází, vede ruku a ta ji zaznamenává. Jakmile jsou linie jasné, následuje jejich přesný přenos na papír (v případě kreby pastelkami), nebo na malířské plátno. 

Obraz se rodí postupně, často v několika vrstvách. Výběr barvy i způsob jejich kladení na plátno je zcela intuitivní a odpovídá energii, která v souvislosti s mandalou proudí. Nezřídka se stává, že řada obrazových detailů vzniká až při kresbě či malbě. Při malbě může dojít k posunu obrazu – jak se v čase měníte a posouváte Vy, mění a posouvá se i Váš obraz. Objevují se jemné nuance, hlubší souvislosti. 

Jsou důležité moje oblíbené barvy, nebo barva mého interiéru? 

Nejsou. Barvy, které Vaše mandala obsahuje, se objevují spontánně – na základě energie, která proudí a informací, které k Vaší mandale přijdou z éteru. Chápu, že máte své oblíbené barvy. Stejně tak chápu Vaši představu o tom, jak mandala zapadne do Vašeho interiéru. Ovšem osobní mandala přichází v barvách spjatých s tématem a jeho poselstvím. Pokud potřebujete mít v mandale červenou, objeví se v obraze (bez ohledu na to, zda patří mezi Vaše favority). Takové osobní mandaly jsou. Nepředvídatelné.

Pokud si přejete mandalu odpovídající Vašim jasným představám o symbolech, technice, barvách a dalších výtvarných aspektech, jedná se o jiný způsob tvorby. Tento aspekt je užitečné uvědomit si včas a případně jej specifikovat předem.

Jak dlouho tvá, než je mandala hotová? 

Délka vzniku mandaly je velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech. Někomu přijde mandala hned a je velice naléhavá. U jiného je třeba vyčkat (nezřídka v mezičase dojde k posunu ve Vašem osobním životě a mandala čeká na nové okolnosti). Někdy je Vámi zvolené téma náročné, nebo není aktuálně pro Vás k řešení. 

Minimální doba, která je k vytvoření mandaly potřebná, je 1 měsíc. Zpravidla se však jedná o delší čas (i několik měsíců). 

Uvidím svoji mandalu v průběhu malování? Dozvím se, jak mandala vypadá a jaké jsou na ní barvy? 

Nikoliv. Rozpracovaná mandala není ke sdílení – není jisté, jestli v obraze nedojde k zásadním změnám, jestli by Vám mandala více neublížila, než pomohla. 

Až bude mandala hotová, tak ji uvidíte. 😉 

Může se stát, že se mi mandala nebude líbit? 

Ano, toto se stát může. Říkám to zcela otevřeně. Mandala ukazuje to, co potřebujete vidět. Nikoliv to, co vidět chcete. Je neúprosným zrcadlem Vás samých. A zrcadlo někdy ukáže to, před čím zavíráme oči, nebo se nám nelíbí. Otvírá nevyléčené rány, jitří stará zranění. 

Tato situace není neznámá – rozčarování z obrazu, u kterého nejsou naplněna očekávání. Rozčarování z barev i tvarů. A tyto obrazy se zpravidla ukazují být těmi nejužitečnějšími.

Co s tím? 

Věřtě, že získáváte mandalu, která je Vaše a v daném okamžiku ji potřebujete. Obdržíte takový vzkaz a takový obraz, jaký unesete a na jaký jste připraveni. Byť může být první setkání nepříjemné. Dejte mandale šanci a čas. Berte ji takovou, jaká je. Bez posuzování, bez odmítání. Nechte její energii působit. A uvidíte, co se bude dít.

Mandalu neposílejte dál, nedávejte ji jiným osobám. Jedná se o vysoce osobní předmět nesoucí Vaši energii. Pokud byste mandalu dali někomu jinému, dáváte mu část sebe samého (je to obdobné, jako byste někomu darovali svůj snubní prsten, nebo jiný vysoce osobní předmět). 

 

NECHŤ JE VÁM MANDALA UŽITEČNÁ!

Share