Dětské rukodílny

S velkou radostí jsem před několika lety přijala nabídku vést školní rukodílny. Ty naše jsou součástí programu finanční gramotnosti pro žáky 1. stupně základní školy. Kromě školních rukodílen vedu i rukodělné workshopy na dětských táborech a obdobných akcích. 

Náplní rukodílen jsou rozličné tvůrčí aktivity. Pracujeme s papírem, korálky, drátem, textilem, dřevem, přírodninami. Program připravuji tak, aby si děti během jedné hodiny stihly vytvořit alespoň jeden celý výrobek. Nedílnou součástí rukodílen je i příprava a úklid materiálu. 

Ve školní rukodílně probíráme i základy cenotvorby, prezentace výrobků a další základní aspekty podnikání.

„VÝROBNÍ PROGRAM“

Mezi výrobky, které vznikly v mých rukodílnách patří: 

  • šperky (náušnice, náhrdelníky, náramky, brože)
  • vánoční ozdoby (korálkové hvězdy, malované baňky, drátované hvězdy, ozdoby z přírodnin)
  • jednoduché svícny
  • malovaný textil
  • záložky do knihy
  • zápichy do květináčů
  • ozdobné závěsy do oken
  • jednoduché drátované dekorace
  • papírové zápisníčky
  • a mnoho dalšího 😉 

Dětské rukodílny jsou maximálně na 1 hodinu, v závislosti na stáří dětí a okolnostech.

 

Share