Darování mandaly

Tvorba mandal není jen příjemnou zábavou s hezkým výsledkem. Mandaly nám dávají obrovskou možnost projít ve zkratce celým životním cyklem od zrození až po zánik. Vědomě propustit to, co jsme vytvořili – to, co se nám líbí a přináší nám radost. 

NELPĚNÍ

Jedním ze zdrojů utrpení, které provází naprostou většinu lidských bytostí, je lpění (viz Čtyři vznešené pravdy). Lpíme na věcech, na vztazích, na životních okolnostech… na životě. A trpíme nikoliv proto, že danou věc (okolnost, vztah) ztrácíme, nýbrž proto, že na ní lpíme

Pochopení této příčiny utrpení nás nasměruje k cestě nelpění. Na této cestě můžeme milovat a stejně tak milované s láskou, volností a bez prožitku utrpení propouštět

DAROVÁNÍ MANDALY

Cyklus vytváření a propouštění mandaly je jedním ze způsobů jak nelpění trénovat. Poskytne nám bezpečný prostor a šanci připravit se na okamžik vědomého pro-puštění toho, co se nám líbí a co nám přináší radost. V každém životě nastává okamžik, kdy je třeba opustit vše, co nás provází. Blízké a milované bytosti, majetek, vědomosti, vzpomínky… i tělo.

Jak na to? 
Vytvořte si svoji vlastní mandalu. Začněte prázdným prostorem, ve kterém si vymezíte kruhový tvar: vezměte si například papír a na něj narýsujte kruh, nebo na vhodném místě v přírodě nakreslete kruh dřívkem do hlíny. V kruhu vytvořte svoji mandalu. Čerpejte z vlastní fantazie – může to být mandala kreslená, malovaná, sypaná obarvenou rýží nebo pískem, vyskládaná z přírodnin… Mandalu vytvářejte nejlépe, jak dovedete. Tvořte ji s láskou, oddaností, trpělivostí. Vaším cílem je obraz, který Vám přinese radost. 

Jakmile bude Vaše mandala hotová, zastavte se a zklidněte. Volně dýchejte a nechte na sebe mandalu působit. Užívejte si prožitek TEĎ a TADY.

Na závěr mandalu vědomě propusťte. Zpočátku to nebude jednoduché. Mohou Vás provázet pocity zbytečné práce, zmaru, lítosti, beznaděje, nevole, odevzdanosti, vztek… to vše je v pořádku. Takto k Vám hovoří lpění. Můžete mít potřebu si mandalu „alespoň vyfotit“ a tak si ji uchovat – i toto je lpění. Pokuste se vědomě tyto pocity prožít a prozkoumat je, ale nenechat se jimi unášet či svázat. Nepotlačujte je, vyhřezly by jinde a jinak. Právě uvědomění a prožití pocitů spojených se lpěním je cílem této aktivity.

Poděkujte Vesmíru (Bohu, Božství, energii, prostoru, přítomnosti – označení volte dle Vašeho osobního nastavení) za příležitost mandalu vytvořit a zase ji s propustit a vrátit zpět. „Prach jsi a v prach se obrátíš.“

Mandalu s tímto vědomím zničte (spalte, sesypte, rozfoukejte, rozmeťte). Pokud se zdráháte, vezměte zpočátku rozebírání mandaly jako tvůrčí činnost – postupně odebírejte některé předměty, promíchejte barevná zrníčka prstem… a dívejte se, jak se mandala mění, ztrácí, odchází. 

Zničili jste svůj výtvor. Ani fotografii na památku jste si neudělali. A to vše s hlubokou jistotou cesty nelpění. Uvědomili jste si pocity zmaru, lítosti, vzteku, či pasivní odevzdanosti spojené se ztrátou toho, co Vám bylo milé. Dovolili jste si projít transformací. Stojíte na počátku nového – odevzdání otvírá prostor projevení potenciálu (realizaci možností). Přijměte úlevu, radost, lásku, uvolnění a otevření se novému.

 

GRATULUJI VÁM! 

PS: nemusíte ničit všechny svoje výtvory. 😉 

Využijte cyklus mandaly jako terapeutický nebo transformační nástroj. Ve chvíli, kdy cítíte potřebu přerodu, projděte celým cyklem mandaly od jejího zrození až po zánik. Dovolte si prožít svobodné propouštění toho, co je „Vaše“. Zdá se, že je to velmi přínosná zkušenost. 

Rituál je vhodný a užitečný v situacích, jakými jsou například: rozvod, rozchod, odchod blízkých, ztráta práce, majektu, potřeba změnit životní okolnosti, apod. Nechť je Vám přínosem!

 

 

KÉŽ JSOU VŠECHNY BYTOSTI ŠŤASTNÉ!

 

Share